Články

HDPE trubkový profil

2018-11-14

Vysoká krystalinita HDPE je termoplastická pryskyřice, nepolární, původní vzhled HDPE je mléčně bílý, nízký řez zanechávající určitý stupeň průsvitnosti. PE má dobrou odolnost vůči většině charakteristik živých a průmyslových chemikálií, chemické korozi určitých typů chemikálií, jako jsou korozivní oxidanty (kyselina dusičná), aromatické látky (p-xylen) a halogenované uhlovodíky (tetrachlormethan).

HDPE má dobré elektrické vlastnosti, zejména vysokou izolační dielektrickou pevnost, takže je velmi vhodný pro dráty a kabely. Střední až vysoká molekulová hmotnost s vynikající odolností proti nárazu při pokojové teplotě i při nízké teplotě -40 ° F.