Články

Jak čistit potrubí podlahového vytápění?

2018-11-14

V současné době je čištění potrubí podlahového vytápění pomocí speciální čisticí kapaliny, proces čištění obecně následující:

1, nejprve otevřený pro ohřev přívodního potrubí teplé vody;

2 a poté ohřát krém 1 láhev (300 g) ředěním 1: 10-50 do přívodní trubky horké vody;

3, pak se ujistěte, že je potrubí plné vody, vypněte ventil studené vody, spusťte oběhové čerpadlo po dobu 30 minut;

4 a poté otevřete ventil studené vody, vyčistěte vodu;

5, poslední opláchnutí vodou, aby se potrubí ohřálo, dokud neprotéká voda na výstupu, aby bylo možné provést čištění.