Články

Jak vyčistit potrubí podlahového vytápění?

2018-11-14

Currently, floor heating duct cleaning using special cleaning fluid, cleaning process is generally as follows:

1, first opened to warm the hot water inlet pipe;

2, and then to warm lotion 1 bottle (300g) by 1:10-50 dilution into the hot water inlet pipe;

3, pak se ujistěte, že je trubka naplněna vodou, vypněte ventil studené vody, zapněte oběhové čerpadlo na 30 minut;

4, pak otevřete ventil studené vody, čistou vodu;

5, poslední opláchnout vodou ohřáté potrubí, dokud výstupní voda teče, takže čištění práce je hotovo.